menusearch
help.lilyweb.ir

تغییر قالب سایت

جستجو
تغییر قالب سایت

توجه کنید : قالب سایت ، در اصل ظاهر سایت شما می باشد و به محتوای درونی سایتتان ارتباطی ندارد. بنابر این تغییر قالب ها باعث از بین رفتن محتوا و پست های وب سایت شما نمی شود.( همانند تم موبایل) و همچنین دقت کنید چنانچه محتوای سایت خود را تغیر داده باشید یا محتوای تستی را پاک کرده باشید ، امکان باز گرداندن محتواهای تستی اولیه وجود ندارد ( حتی با تغییر قالب )

 

آموزش تغییر قالب سایت :

در پنل مدیریت در بخش تنظمات سایت گزینه تغییر قالب را انتخاب نمایید.

 

آموزش تغییر قالب سایت

 

صفحه زیر برای شما باز می شود:

 

آموزش تغییر قالب سایت

شما قالب فعلی وب سایت خود را ملاحظه می نمایید. به عنوان مثال فرض می کنیم سایت ما یک سایت فروشگاهی می باشد و در اینجا قالب فروشگاهی پارس بر روی سایت ما قرار دارد.
حال بر روی " قالب های عمومی " کلیک می کنیم.
در این بخش لیست کلیه قالب های پیش فرض فروشگاهی را مشاهده می کنیم.


آموزش تغییر قالب سایت

 

با کلیک بر روی " انتخاب " مربوط به هر یک از قالب ها ، وارد کد قالب مورد نظر می شوید. به عنوان مثال قالب تیام را انتخاب می کنیم. حال بر روی " افزودن به خصوصی" کلیک کنید.

آموزش تغییر قالب سایت

حال قالب برای شما فعال می شود:

 

آموزش تغییر قالب سایت

 

قالب قبلی شما نیز در لیست " قالب های خصوصی شده " قرار می گیرد.


آموزش تغییر قالب سایت

توجه: شما نمی توانید قالبی را که در حال حاضر بر روی سایت شما فعال می باشد را دوباره فعال نمایید. به عنوان مثال چنانچه قالب ریونیز بر روی سایت فعال باشد نمی توان قالب ریونیز را انتخاب کرد.