menusearch
help.lilyweb.ir

ایجاد فرم مالی برای اعضا

جستجو
ایجاد فرم مالی برای اعضا

شما می توانید فرم مالی ایجاد نمایید که فقط برای اعضا قابل نمایش باشد و کاربر بتواند مبالغ پرداختی خود را مشاهده نماید .
طبق آموزش ایجاد فرم مالی ، فرم مالی خود را می سازید .

تنظیمات فرم مالی ایجاد شده برای نمایش به اعضای سایت :
در تنظیمات فرم ایجاد شده وضعیت اجرا را برای اعضا تنظیم نمایید .
با این کار دو فیلد در روبروی آن نمایش داده می شود .
چنانچه " نمایش به کاربر " را برای نمایش فرم ارسالی انتخاب نمایید ، کاربر پس از پرداخت می تواند فاکتور خود را در زیر فرم مشاهده نماید.

 

آموزش ایجاد فرم مالی برای اعضای شرکت

حال فرم شما ایجاد شده است . مدیریت را رفرش کنید تا این فرم به لیست فرم ها اضافه گردد .
حال برای آنکه می خواهیم این فرم تنها برای اعضای سایت قابل نمایش باشد ، در " صفحات کاربران " فرم ایجاد شده را به منو متصل می کتیم .
یک منو از نوع فرم ایجاد کرده و فرم را به آن متصل می کنیم .

 

آموزش ایجاد فرم مالی برای اعضای شرکت

حال در روی سایت می توانید منو را برای کاربری که لاگین کرده است مشاهده نمایید

 

آموزش ایجاد فرم مالی برای اعضای شرکت

و با کلیک روی آن منو ، فرم مربوطه نمایش داده می شود .موارد را پر کرده و پرداخت را انجام می دهد .


آموزش ایجاد فرم مالی برای اعضای شرکت

کاربر می تواند پرداخت خود را در زیر این فرم مشاهده نماید:


آموزش ایجاد فرم مالی برای اعضای شرکت